top of page

Propere gevel, prachtig huis. Reken op DS Cleaning (Dauwe Stefaan Cleaning) voor gevelreiniging Oost-Vlaanderen!

Een gevel op ideale wijze reinigen bestaat uit zoveel mogelijk vervuiling te verwijderen waarbij zo weinig mogelijk het gevelmateriaal beschadigd word. Er bestaat geen universeel bruikbare reinigingstechniek, die overal goede resultaten geeft zonder nevenverschijnselen.
Wel zijn er een hele reeks methoden die min of meer aangepast zijn aan de verschillende vervuilingsvormen en gevelmaterialen. Elke methode heeft zijn voor - en nadelen.

In de praktijk hangt de keuze af van veel parameters zoals de aard van het materiaal, de vervuiling en de verwering.

Een voorafgaande reinigingsproef op een beperkt deel van de gevel is aangewezen.

Stoomreinigen

Lichte vervuiling kan worden verwijderd met stoom van 70° tot 150°.

Torbostralen

Zwaardere vervuiling kunnen we zandstralen, door een lichte druk van 2 à 3 bar wordt er zand met water door aangepaste druk tegen de gevel gespoten.

Hydrofuge

Ook hier kan na de reiniging een hydrofuge aangebracht worden onder de vorm van pasta ofwel vloeibare.

Deze hydrofeermiddelen beschermen de gevel, echter kunnen deze behandelingen geen volgende reinigingsbeurt vervangen maar vergemakkelijken het onderhoud met zachte technieken.

Gevelreiniging DS Cleaning
bottom of page