Gedaan met mos op uw dak met het vakmanschap van

DS Cleaning in Oost-Vlaanderen!

Het ontmossen van mijn dak, wanneer is dit nodig? Het juiste moment hangt af van volgende factoren:

  • Het soort dakbedekking
  • De oriëntatie: de noordkant van het dak ziet minder zon, is vaak vochtiger en is dus sneller onderhevig aan mosvorming
  • De omgeving: een groene omgeving met bossen en bomen geeft meer mosvorming
  • Dakisolatie: uw dak kan sneller groen worden bij een goed geïsoleerd dak. Omdat uw woning minder warmte verliest, blijven uw pannen iets langer vochtig.

Wat is die groene aanslag op mijn dak?

Groene aanslag op uw dak bestaat vooral uit korstmossen en algen. Hoe minder zon uw dak krijgt en hoe vochtiger het is, hoe meer de mossen en algen woekeren. Mossen hebben minuscule worteltjes. Dat netwerk van worteltjes verspreidt zich snel en dringt diep binnen in de poriën van de leien en pannen. Daardoor dunnen mossen zich goed vasthechten.

Welke invloed heeft mosgroei op mijn regenwater?

Regenwater vervuilt sneller met mosvorming op het dak. Als het een periode vrij lang droog was, dan kan de eerste regen het mos meespoelen. Het vuile water vloeit – met mos – via de goten en regenpijpen in de regenwaterput. Daar kweken de mossen verder aan. De goten en regenput moeten veel sneller worden gereinigd. Daarbij kunnen uw goten en regenpijpen verstopt raken. Een ontmost dak garandeert een betere kwaliteit van regenwater. Best is ook de regenput te ledigen en te reinigen na het ontmossen.

Werkmethode

  • Rondom het huis worden er waterdoorlatende doeken geplaatst die mos/ vuil opvangt.
  • Het dak wordt afgespoten onder aangepaste druk
  • Goten en regenpijpen worden gereinigd
  • Als het dak droog is word het dak ingespoten met anti-mos product
  • Er kan ook een anti-mos coating of kleurencoating worden aangebracht, dit is een beschermlaag zodat het dak minder snel groen wordt.